lp_img


Naša firma je zameraná najmä na korektúry a štylistickú úpravu textov a preklady textov z češtiny do slovenčiny.

Bohužiaľ, v praxi sa často stretávame s veľkou neznalosťou spisovného jazyka a obrovským množstvom chýb, kdekoľvek sa pozrieme. Či už na letákoch, v manuáloch, odborných textoch, alebo v zmluvách, knihách, časopisoch, na internetových stránkach...

Je to prezentácia každého z nás, firiem, samospráv, vydavateľov. Často sme presvedčení, že produkovaný materiál je napísaný správne, pretože v bežnej reči sa používa veľa nespisovných, nesprávnych výrazov, bohemizmov...

Ak chcete mať istotu, že za slová publikované v akejkoľvek podobe sa nemusíte hanbiť, neváhajte a obráťte sa na našu firmu. Naším cieľom je spokojný zákazník.

Ku každej vašej objednávke budeme pristupovať s profesionalitou, precíznosťou, preklad či korektúru vyhotovíme v maximálnej kvalite...

Naša spolupracujúca agentúra: Překlady do slovenštiny

Copyright © 2010.Všetky práva vyhradené.