Pracujeme s textami v akejkoľvek forme, Microsoft Word, Adobe Acrobat, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel....
Sú to prevažne:
  • návody na používanie,
  • zmluvy,
  • odborné posudky,
  • pozvánky na semináre, výstavy, akcie a iné,
  • pozývacie listy,
  • obaly výrobkov so zložením...

Prijatie vašej objednávky potvrdíme max. do 1 hodiny spolu so spresnením termínu dokončenia prekladu, korektúry.

Termíny sú obvykle veľmi krátke, do 24 hod., pri menších zákazkách,

pri väčších zákazkách podľa dohody.

Copyright © 2010. Všetky práva vyhradené.