Preklad z češtiny do slovenčiny vo formáte .doc – 130,– Kč – 4,80 €/NS – účtuje sa min. 0,5 NS

Preklad z češtiny do slovenčiny vo formáte .pdf, .jpg (nutné prepisovať) – 150,– Kč – 5,50 €/NS – účtuje sa min. 0,5 NS

Korektúra v slovenskom jazyku 80,– Kč – 3,00 €/NS – účtuje sa min. 0,5 NS

Copyright © 2010.Všetky práva vyhradené.