Preklad z češtiny do slovenčiny vo formáte .doc - 130 Kč - 4,80 €/NS - účtuje sa min. 0,5 NS

Preklad z češtiny do slovenčiny vo formáte .pdf, .jpg (nutné prepisovať) - 150 Kč - 5,50 €/NS - účtuje sa min. 0,5 NS

Korektúra v slovenskom jazyku 60 Kč - 2,20 €/NS - účtuje sa min. 0,5 NS

Copyright © 2010.Všetky práva vyhradené.